مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 36
  • 1401/12/14-12:14
  

جلسه تببین و بصیرت افزایی

برگزاری جلسه تببین و بصیرت افزایی پرسنل شرکت

برگزاری جلسه تببین و بصیرت افزایی پرسنل شرکت در دهه مبارکه فجر 1401