مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 37
  • 1401/12/27-12:37
  

شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز

 غبار روبی گلزار مزار شهداء

حضور پرسنل شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز در  آخرین پنجشنبه سال و میثاق با شهداء گرانقدر انقلاب اسلامی در 1401/12/24