مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 41
  • 1402/02/20-13:19
  

بازدید

بازدید معاونت محترم تولیدات کشاورزی هلدینگ فردوس پارس جناب آقای مهندس صفایی از اراضی کشاورزی این شرکت در واحدهای همدان وصحنه

بازدید معاونت محترم تولیدات کشاورزی هلدینگ فردوس پارس جناب آقای مهندس صفایی از اراضی کشاورزی این شرکت در واحدهای همدان وصحنه