مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 43
  • 1402/04/05-08:28
  

آغاز برداشت محصولات کشاورزی

آغاز برداشت گندم دیم در واحد کشاورزی صحنه