مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 45
  • 1402/04/11-09:08
  

آغاز برداشت محصول گندم آبی واحد کشاورزی صحنه

آغاز برداشت گندم آبی واحد کشاورزی صحنه 1



به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز، برداشت 105 هکتار گندم آبی صحنه رقم پیشگام گواهی شده با روش آبیاری غرقابی آغاز گردید  عملکرد مورد انتظار برای هر هکتار 7/5 الی 8تن در هکتار می باشد گندم استحصال شده به سیلوی مکانیزه دربند شهرستان صحنه تحویل می گردد