مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 46
  • 1402/04/14-22:10
  

برگزاری جشن به مناسبت دهه ولایت وامامت

برگزاری جشن به مناسبت دهه ولایت وامامت در شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورزبرگزاری جشن به مناسبت دهه ولایت وامامت در شرکت