مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 47
  • 1402/04/17-11:05
  

کلاس تعالی

برگزاری دومین جلسه کلاس تعالی


برگزاری دومین جلسه کلاس تعالی وپیشرفت در شرکت با حضور مدیرعامل و کلیه مدیران و کارشناسان برگزار گردید