مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 48
  • 1402/04/19-10:00
  

برگزاری کلاس تعالی

برگزاری سومین جلسه کلاس تعالی

برگزاری سومین جلسه کلاس تعالی و پیشرفت سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازوی کشاورز ،سومین دوره کلاس های تعالی وپیشرفت سازمانی با حضور تمامی مدیران شرکت در مورخ 1402/04/18 برگزار گردید