مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

اخبار و رویدادها

فعالیت باغ زیتون کلات مورموری

فعالیت باغ زیتون کلات مورموری

1402/07/17-07:58

آغاز کشت گندم آبی در واحد کشاورزی صحنه

آغاز کشت گندم آبی در واحد کشاورزی صحنه

1402/07/17-07:49

جلسه تبیین سیاسی و فرهنگی

جلسه تبیین سیاسی و فرهنگی

1402/07/05-10:00

غبار روبی مزار شهداء دفاع مقدس

غبار روبی مزار شهداء دفاع مقدس

1402/07/05-09:56

برگزاری سومین جلسه کلاس تعالی

برگزاری سومین جلسه کلاس تعالی

1402/04/19-10:00

برگزاری دومین جلسه کلاس تعالی

برگزاری دومین جلسه کلاس تعالی

1402/04/17-11:05

برگزاری جشن به مناسبت دهه ولایت وامامت در شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز

برگزاری جشن به مناسبت دهه ولایت وامامت در شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز

1402/04/14-22:10

آغاز برداشت گندم آبی واحد کشاورزی صحنه 1

آغاز برداشت گندم آبی واحد کشاورزی صحنه 1

1402/04/11-09:08

برگزاری اولین جلسه تعالی سازمانی شرکت

برگزاری اولین جلسه تعالی سازمانی شرکت

1402/04/05-14:23

آغاز برداشت گندم دیم در واحد کشاورزی صحنه

آغاز برداشت گندم دیم در واحد کشاورزی صحنه

1402/04/05-08:28

12