مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

کشاورزی

فعالیت های کشاورزی شامل:

گندم-جو-کلزا-کاملینا-نخود-ذرت علوفه ای-یونجه

گلرنگ - پیاز-چغندرقند وگیاهان داروئی